City Dune

Kopenhagen, Denemarken

SLA

2011


Een betonnen duin biedt inwoners van Kopenhagen uitzicht en koelte


Afb.1 SLA gebruikt de sensorische en esthetische kwaliteiten van Zweedse sneeuw- en Deense zandduinen om de relatie tussen stad en natuur opnieuw te definieren. (Beeld: socawlege.com)
Afb.2 De City Dune bestaat uit golvende treden van wit beton. (Beeld: sla.dk)
Afb.3 Volgens de ontwerper biedt City Dune het gevoel ‘in de weelderige Scandinavische natuur te zijn’. (Beeld: sla.dk)
Afb.4 City Dune is niet bedoeld als imitatie van natuur, maar als nieuwe relatie tussen stad en natuur. (Beeld: sla.dk)

In het oude havengebied van Kopenhagen en naast het centraal station ligt de City Dune. De opdrachtgever – de Zweedse bank SEB – liet aan het water twee niervormige torens bouwen, met elkaar verbonden door een openbaar toegankelijke buitenruimte van ruim 7000 vierkante meter. Het idee was om de bevolking van Kopenhagen een ‘democratische, groene, volledig toegankelijke en duurzame stedelijke ruimte’ te geven. ( i )


Het Deense bureau SLA van landschapsarchitect Stig L. Andersson maakte het ontwerp, dat is gebaseerd op de zandduinen aan de Deense westkust en de sneeuwduinen in Zweden. Het ging de ontwerpers niet om de vorm van de duinen, maar om het proces van duinvorming. Hoe kunnen de bijbehorende sensorische en esthetische kwaliteiten benut worden om de relatie tussen stad en natuur van nieuw elan te voorzien?


De City Dune bestaat uit golvende treden van wit beton. De beplanting is zo geplaatst dat deze van afstand tweedimensionaal aandoet. Pas als je er doorheen loopt ontvouwt zich de ruimtelijkheid. Net als bij zand- en sneeuwduinen is er sprake van een loef- en lijzijde, een steile en een flauwe helling. Het beton voelt niet alleen koel aan, door de vernevelaars doet het ‘duin’ werkelijk frisser aan dan de warme stedelijke omgeving. Volgens Andersson geeft dit de ervaring ‘in de weelderige Scandinavische natuur te zijn, en het gebied alle lichamelijke zintuigen prikkelt’. ( ii )


De City Dune is geen imitatie van de natuur en zeker geen natuurlijk paradijs in de soms vieze en rauwe stad. Niettemin herdefinieert het ontwerp van SLA de relatie tussen stad en natuur door gebruik te maken van de esthetische en ecologische eigenschappen van bestaande duinlandschappen. Door lessen te trekken uit natuurlijke processen vonden de ontwerpers antwoorden voor onder andere klimatologische vraagstukken waar Kopenhagen mee kampt – denk aan hittestress. Tegelijkertijd wist SLA met de City Dune een mooie plek te maken. Stig Andersson: ‘Het is in de natuur dat we enkele van onze sterkste esthetische ervaringen hebben — ervaringen van verwondering, ontdekking en betekenis.’ ( iii )

( i ) Gesprek (per mail) Stig Andersson, juli 2017.
( ii ) Gesprek (per mail) Stig Andersson, juli 2017.
( iii ) Gesprek (per mail) Stig Andersson, juli 2017.