Novartis Campus Park

Basel, Zwitserland

Vogt Landscape Architects

2006 – 2016


Een verborgen glaciaal landschap inspireert


Afb.1 Vogt vatte het plan op als ‘een schaalmodel van de prehistorische Rijnvallei’. (Beeld: worldheritagegermany.com)
Afb.2 Het wigvormige park loopt lichtjes af naar de huidige loop van de Rijn en is opgebouwd uit drie terrassen: Wald, Wiese en Sümpf. (Beeld: vogt-la.com)
Afb.3 Het parkontwerp houdt het midden tussen het natuurlijke en het kunstmatige. (Beeld: vogt-la.com)
Afb.4 Het laagste terras bestaat uit moeras (Sümpf), met iris, waterplanten, berk en populier. (Beeld: vogt-la.com)

Farmaceutisch bedrijf Novartis transformeerde een voormalig industrieterrein tot een campus voor meer dan 10.000 werknemers, een ‘internationaal hoofdkwartier voor innovatie, kennis en ontmoeting’. ( i ) De gebouwen zijn ontworpen door Tadao Ando, Frank Gehry en SANAA, de buitenruimte door Peter Walker en Günther Vogt.


De Zwitser Vogt ontwierp het Campus Park, gelegen aan de zuidkant van het terrein, direct aan de Rijn. Het parkontwerp is geïnspireerd op de lokale geologie. Op oude geologische kaarten vond Vogt een verborgen landschap van ‘ongebruikelijke glaciale afzettingen in de taluds van de Rijnvallei’. ( ii ) Hij zei daarover: ‘Een interpretatie van karakteristieke landvormen van dit verborgen landschap, inclusief terrassen, vertakte drainage en oude riviergeulen gaven het ontwerp vorm.’ ( iii ) Kortom: hij vatte het plan op als ‘een schaalmodel van de prehistorische Rijnvallei’. ( iv )


Die oude terrassen en rivierlopen wilde Vogt boven de grond beleefbaar maken. Het wigvormige park loopt lichtjes af naar de huidige loop van de Rijn en is opgebouwd uit drie terrassen: Wald, Wiese en Sümpf. Op het bovenste terras is een inheems bos (Wald) aangeplant. Het volgende terras is een groot grasveld (Wiese) met exoten en bosplanten. Op dit terras liggen paden die refereren aan een ander landschapsfenomeen: die van de Hohlwegen, smalle wegen uitgesneden in de aarde, door dichte beplanting overgroeid. Het laagste terras bestaat uit moeras (Sümpf), met iris, waterplanten, berk en populier. ( v )


Voor wie niets weet van het onderzoek en de inspiratiebronnen is het Campus Park simpelweg een aangename plek – aantrekkelijk als het druk is, aantrekkelijk als het leeg is. Het parkontwerp houdt het midden tussen het natuurlijke en het kunstmatige. De vertaling is niet direct zichtbaar.

( i ) https://2x4.org/work/87/novartis-campus-tour/, geraadpleegd oktober 2017.
( ii ) opzoeken
( iii ) Alice Foxley, Distance and Engagement, Lars Müller Publishers, 2010, p.140.
( iv ) Alice Foxley, Distance and Engagement, Lars Müller Publishers, 2010, p.135.
( v ) https://www.vogt-la.com/en/project/novartis-campus-park-basel